అనుకూల రేడియేషన్ vs విభిన్న పరిణామం


సమాధానం 1:

అడాప్టివ్ రేడియేషన్ అంటే ఆవాసాల ప్రకారం సమలక్షణంలో వైవిధ్యం లేదా మార్పు. జీవి అసలు సముచితాన్ని విడిచిపెట్టి, విభిన్న వాతావరణాల యొక్క మరొక (బహుళ) సముచితంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, ఇది కొత్త వాతావరణానికి అనుగుణంగా మార్పులకు లోనవుతుంది, ఇది అనుకూల రేడియేషన్.

విభిన్న జాతుల వేర్వేరు జాతులు ఒక సముచితంలోకి వచ్చినప్పుడు మరియు అవి సాధారణ వాతావరణానికి అనుగుణంగా వారి శరీరాన్ని మార్చినప్పుడు కన్వర్జెంట్ పరిణామం. అవయవాలు వేర్వేరు మూలాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు కాని ఒకే విధంగా పనిచేస్తాయి.

ఉదా. పక్షిలోని రెక్కలు మెసోడెర్మ్ నుండి ఉద్భవించాయి.

కీటకాలలోని రెక్కలు ఎక్టోడెర్మ్ నుండి ఉద్భవించాయి.

రెండూ ఎగరడానికి సహాయపడతాయి.

ఒక పరిణామం ఒకే జాతుల గురించి మాట్లాడుతోంది, మరొకటి బహుళ జాతుల గురించి మాట్లాడుతోంది.


సమాధానం 2:

అడాప్టివ్ రేడియేషన్ అనేది ఒక నిర్దిష్ట కుటుంబానికి చెందిన జీవులు విభిన్న పర్యావరణ, భౌగోళిక పరిస్థితులతో విభిన్న నివాసాలకు తరలివెళుతుంది మరియు మెరుగైన మనుగడ కోసం క్రమంగా క్రమరహితంగా మారుతుంది మరియు ఇతర గూడుల్లోకి వెళ్ళిన వారి ఇతర బంధువుల మధ్య పోటీ అవకాశాలను తగ్గిస్తుంది. ..

ఉదాహరణకు, మార్సుపియల్ యాంట్-ఈటర్ మరియు ఫ్లయింగ్ ఫాలెంజర్ సుదూర కాలంలో అదే అపరిష్కృతమైన జనాభాకు చెందినవి, తమ మధ్య పోటీ అవకాశాలను తగ్గించడానికి ఇతర భాగాలకు వెళ్లారు మరియు వారి ఆహార ప్రాధాన్యతలను మరింతగా మార్చారు మరియు వాటిలో బాగా జీవించడానికి మరింత అభివృద్ధి చెందారు సంబంధిత గూళ్లు

మరోవైపు కన్వర్జెంట్ ఎవాల్యూషన్ అంటే, సాధారణ పిండ మూలం లేని రెండు వేర్వేరు సమూహాల జీవులను పోల్చినప్పుడు మనం చూడటం ఏమిటంటే, ఎగిరే ఫాలెంజర్ మరియు ఫ్లయింగ్ స్క్విరెల్ వంటి ఆవాసాలలో వాటి పరిణామం కారణంగా ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి.